เอชแอลดี-1

ค่ายแรงงานบริษัทน้ำมันและก๊าซ

 • บ้านค่ายแรงงานแหล่งน้ำมันและก๊าซ

  บ้านค่ายแรงงานแหล่งน้ำมันและก๊าซ

  Lida Integrated Camp House ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านแรงงานและการทหารในโครงการทำสัญญาทั่วไป โครงการแหล่งน้ำมันและก๊าซ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการทางทหาร โครงการภาคเหมืองแร่ และอื่นๆ ซึ่งมีไว้สำหรับการระดมพลในพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว
  โรงเรือนพักคนงานในแหล่งน้ำมันและก๊าซสำเร็จรูปของ Lida ปรับขนาดได้และออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อมอบประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายสูงสุดผู้ผลิตที่พักคนงานสำเร็จรูป Lida สามารถจัดหาที่พักชั่วคราวสำหรับแรงงานได้อย่างรวดเร็ว ง่าย ราคาไม่แพง และประหยัดพลังงาน
 • Facotry Supply บ้านค่ายแรงงานภาคสนามน้ำมันและก๊าซสำเร็จรูปแบบโมดูลาร์

  Facotry Supply บ้านค่ายแรงงานภาคสนามน้ำมันและก๊าซสำเร็จรูปแบบโมดูลาร์

  Lida Integrated Camp House ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านแรงงานและการทหารในโครงการทำสัญญาทั่วไป โครงการแหล่งน้ำมันและก๊าซ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการทางทหาร โครงการภาคเหมืองแร่ และอื่นๆ ซึ่งมีไว้สำหรับการระดมพลในพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว
  โรงเรือนพักคนงานในแหล่งน้ำมันและก๊าซสำเร็จรูปของ Lida ปรับขนาดได้และออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อมอบประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายสูงสุดผู้ผลิตที่พักคนงานสำเร็จรูป Lida สามารถจัดหาที่พักชั่วคราวสำหรับแรงงานได้อย่างรวดเร็ว ง่าย ราคาไม่แพง และประหยัดพลังงาน
 • บ้านค่ายแรงงานแหล่งน้ำมันและก๊าซสำเร็จรูปแบบแยกส่วน -Lida Group

  บ้านค่ายแรงงานแหล่งน้ำมันและก๊าซสำเร็จรูปแบบแยกส่วน -Lida Group

  Lida Integrated Camp House ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านแรงงานและการทหารในโครงการทำสัญญาทั่วไป โครงการแหล่งน้ำมันและก๊าซ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการทางทหาร โครงการภาคเหมืองแร่ และอื่นๆ ซึ่งมีไว้สำหรับการระดมพลในพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว
  โรงเรือนพักคนงานในแหล่งน้ำมันและก๊าซสำเร็จรูปของ Lida ปรับขนาดได้และออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อมอบประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายสูงสุดผู้ผลิตที่พักคนงานสำเร็จรูป Lida สามารถจัดหาที่พักชั่วคราวสำหรับแรงงานได้อย่างรวดเร็ว ง่าย ราคาไม่แพง และประหยัดพลังงาน
 • 20ft 40ft Modular Prefabricated Oil and Gas Field บ้านค่ายแรงงานสำเร็จรูป

  20ft 40ft Modular Prefabricated Oil and Gas Field บ้านค่ายแรงงานสำเร็จรูป

  Lida Integrated Camp House ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านแรงงานและการทหารในโครงการทำสัญญาทั่วไป โครงการแหล่งน้ำมันและก๊าซ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการทางทหาร โครงการภาคเหมืองแร่ และอื่นๆ ซึ่งมีไว้สำหรับการระดมพลในพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว
  โรงเรือนพักคนงานในแหล่งน้ำมันและก๊าซสำเร็จรูปของ Lida ปรับขนาดได้และออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อมอบประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายสูงสุดผู้ผลิตที่พักคนงานสำเร็จรูป Lida สามารถจัดหาที่พักชั่วคราวสำหรับแรงงานได้อย่างรวดเร็ว ง่าย ราคาไม่แพง และประหยัดพลังงาน
 • Facotry Supply Modular Prefabricated Prefab Oil and Gas Field บ้านค่ายแรงงาน

  Facotry Supply Modular Prefabricated Prefab Oil and Gas Field บ้านค่ายแรงงาน

  Lida Integrated Camp House ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านแรงงานและการทหารในโครงการทำสัญญาทั่วไป โครงการแหล่งน้ำมันและก๊าซ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการทางทหาร โครงการภาคเหมืองแร่ และอื่นๆ ซึ่งมีไว้สำหรับการระดมพลในพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว
  โรงเรือนพักคนงานในแหล่งน้ำมันและก๊าซสำเร็จรูปของ Lida ปรับขนาดได้และออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อมอบประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายสูงสุดผู้ผลิตที่พักคนงานสำเร็จรูป Lida สามารถจัดหาที่พักชั่วคราวสำหรับแรงงานได้อย่างรวดเร็ว ง่าย ราคาไม่แพง และประหยัดพลังงาน
 • Facotry Supply Modular Prefabricated Prefab Oil and Gas Field บ้านค่ายแรงงาน

  Facotry Supply Modular Prefabricated Prefab Oil and Gas Field บ้านค่ายแรงงาน

  Lida Integrated Camp House ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านแรงงานและการทหารในโครงการทำสัญญาทั่วไป โครงการแหล่งน้ำมันและก๊าซ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการทางทหาร โครงการภาคเหมืองแร่ และอื่นๆ ซึ่งมีไว้สำหรับการระดมพลในพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว
  โรงเรือนพักคนงานในแหล่งน้ำมันและก๊าซสำเร็จรูปของ Lida ปรับขนาดได้และออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อมอบประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายสูงสุดผู้ผลิตที่พักคนงานสำเร็จรูป Lida สามารถจัดหาที่พักชั่วคราวสำหรับแรงงานได้อย่างรวดเร็ว ง่าย ราคาไม่แพง และประหยัดพลังงาน
 • โรงงาน 40FT ใช้โรงงานวัสดุแผงแซนวิช ค่ายแรงงานคอนเทนเนอร์สำเร็จรูปราคาไม่แพง

  โรงงาน 40FT ใช้โรงงานวัสดุแผงแซนวิช ค่ายแรงงานคอนเทนเนอร์สำเร็จรูปราคาไม่แพง

  Lida Integrated Camp House ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านแรงงานและการทหารในโครงการทำสัญญาทั่วไป โครงการแหล่งน้ำมันและก๊าซ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการทางทหาร โครงการภาคเหมืองแร่ และอื่นๆ ซึ่งมีไว้สำหรับการระดมพลในพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว
  โรงเรือนพักคนงานในแหล่งน้ำมันและก๊าซสำเร็จรูปของ Lida ปรับขนาดได้และออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อมอบประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายสูงสุดผู้ผลิตที่พักคนงานสำเร็จรูป Lida สามารถจัดหาที่พักชั่วคราวสำหรับแรงงานได้อย่างรวดเร็ว ง่าย ราคาไม่แพง และประหยัดพลังงาน
 • บ้านตู้คอนเทนเนอร์และแคมป์คนงาน

  บ้านตู้คอนเทนเนอร์และแคมป์คนงาน

  บ้านตู้คอนเทนเนอร์แบบแพ็คแบน LIDA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ก่อสร้าง แคมป์ก่อสร้าง และแคมป์เจาะ ซึ่งจะกลายเป็นสำนักงาน ที่พักอาศัย ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องสุขา
  บ้านคอนเทนเนอร์แพ็คแบน LIDA ทำจากวัสดุธรรมชาติและรีไซเคิลได้เกือบ 100%พวกเขาให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก (ฉนวนกันความร้อน การลดเสียง) เพื่อนำเสนอโซลูชันโมดูลาร์ที่ปรับเปลี่ยนได้ อเนกประสงค์ และยั่งยืน
  บ้านตู้คอนเทนเนอร์แพ็คแบน LIDA สามารถจัดส่งแบบประกอบหรือเพื่อลดต้นทุนการขนส่งให้ต่ำที่สุด โดยจัดหาแพ็คแบนสำหรับการติดตั้งในสถานที่ด้วยเครื่องมือขั้นต่ำบ้านตู้คอนเทนเนอร์แพ็คแบน LIDA สามารถถอดประกอบได้ง่ายหลังการใช้งานและย้ายไปยังตำแหน่งใหม่